مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: بزودی ۳۰ درصد از ظرفیت نوبت دهی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در اختیار سامانه وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

۳۰ درصد نوبت دهی درمان تامین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر مهدی ناقوسی افزود: در حال حاضر ۱۰ درصد از سامانه سیستم ارجاع وزارت بهداشت به صورت آزمایشی به ۱۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی تامین اجتماعی اختصاص یافته است.

وی گفت: اکنون بیش از ۵۳ درصد مردم سراسر کشور از خدمات سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

ناقوسی اضافه کرد: ۹۰۰ بیمارستان و بیش از ۵۰ هزار مرکز درمانی سرپایی و پاراکلینیک طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی هستند که بیمه شدگان می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: ارائه درمان مستقیم در ۸۰ بیمارستان تامین اجتماعی برای بیمه شدگان ۱۰۰ درصد رایگان است.

وی اظهار کرد:وضعیت این بیمارستان‌ها از لحاظ شاخص‌های درمانی و ضریب اشغال تخت، از نرم کشوری بالاتر است.

وی ادامه داد: بهره وری از اتاق عمل‌ها هم وضعیت مطلوبی دارد به طوریکه از هر اتاق عمل در سال، ۱۶۰۰ بار استفاده می‌کنیم در حالیکه میانگین کشوری ۱۰۰ بار در سال است.وی همچنین به عملکرد مطلوب این بیمارستان‌ها در بخش بستری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ میلیون معاینه سرپایی در کشور انجام شده که ۷/۱ درصداز این معاینات مربوط به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی بوده است.

ناقوسی گفت: بیش از ۸۵ درصد از مراجعات به بیمارستان‌های تامین اجتماعی با رضایت عمومی همراه بوده است.وی گفت: در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصدبیماران از طریق سیستم ارجاع، نوبت گیری می‌گیرند.

ناقوسی اظهار کرد: بیماران سطح یک لازم نیست به بیمارستان‌های تخصصی مراجعه کنند و می‌توانند خدمات مورد نیاز را به راحتی از ۳۲۰ درمانگاه این سازمان دریافت کند.

source

توسط visitmag