نماینده ادوار نیشابور در مجلس با حضور در ستاد انتخابات کشور فرایند ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری تکمیل کرد

به گزارش ایلنا، هاجر چنارانی نماینده ادوار نیشابور در مجلس با حضور در ستاد انتخابات کشور فرایند ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری تکمیل کرد.

source

توسط visitmag