ابزار خالکوبی بومی آمریکایی در منطقه Bears Ears، یوتا یافت شد
رابرت هابنر، دانشگاه مدیپول ایالتی واشنگتن
یافته‌های جدیدی که این هفته در مجله علوم باستان‌شناسی منتشر شد: گزارش‌ها بینشی درباره شیوه‌های خالکوبی در میان فرهنگ‌های بومی در منطقه Bears Ears در یوتا ارائه می‌دهند. از طریق تجزیه و تحلیل های گسترده، باستان شناس اندرو گیلرث-براون و همکارانش توانستند نشان دهند که مصنوع به دست آمده از محوطه باستانی قلم ترکیه در واقع یک ابزار خالکوبی باستانی است.
این مصنوع شامل دو خار کاکتوس گلابی خاردار است که به یک دسته سماق با بسته بندی برگ های یوکا متصل شده است. وقتی متوجه شدند که نوک خارهای کاکتوس به نظر می رسد به رنگ سیاه درآمده است، و بنابراین ظاهر یک سوزن خالکوبی را به آن می دهد، علاقه محققان به این شی برانگیخته شد.

ابزار خالکوبی از محل در منطقه Bears Ears بازیابی شد.
اندرو گیلرث براون، دانشگاه مدیپول ایالتی واشنگتن
با این حال، ظواهر می تواند فریبنده باشد، بنابراین نویسندگان این مطالعه یک برنامه تحقیقاتی دقیق برای آزمایش فرضیه خود تهیه کردند. این شی ابتدا در زیر میکروسکوپ استریومیکروسکوپ قرار گرفت تا ساختارهای گیاه شناسی میکروسکوپی را بررسی کند، که امکان شناسایی گونه های گیاهی مورد استفاده برای ساخت مصنوع را فراهم می کرد. این جسم بیشتر از طریق یک میکروسکوپ الکترونی روبشی تصویربرداری شد تا آسیب های میکروسکوپی که ممکن است از استفاده اصلی جسم ناشی شده باشد و همچنین به دنبال ساختارهای کریستالی احتمالی که ممکن است منشاء رنگ سیاه روی نوک ستون فقرات کاکتوس را نشان دهد، بررسی شود.
برای بررسی ترکیبات شیمیایی نوک سوزن‌های کاکتوس از فلورسانس پرتابل پرتو ایکس و طیف‌سنجی پراکنده انرژی اشعه ایکس استفاده شد. این تکنیک ها با هم نشان دادند که رنگ سیاه نتیجه یک رنگدانه عمدتاً مبتنی بر کربن است. نویسندگان این مطالعه خاطرنشان می‌کنند که تحقیقات قوم‌نگاری در میان گروه‌های بومی آمریکای ساکن در غرب آمریکای شمالی، استفاده از رنگدانه‌های مبتنی بر کربن را برای خالکوبی مستند کرده‌اند، بنابراین قویاً نشان می‌دهند که شیء قلم ترکیه در واقع یک سوزن خالکوبی بوده است.
برای تایید بیشتر کارکرد مقاله، نویسندگان نمونه‌هایی از این مصنوع ساختند و از آن‌ها برای خالکوبی پوست خوک به‌دست‌آمده از یک فروشگاه مواد غذایی محلی استفاده کردند. ابزارهای ماکت نه تنها به عنوان سوزن‌های خالکوبی به خوبی کار می‌کردند، بلکه پس از استفاده، الگوی مشابهی از آسیب میکروسکوپی را با آنچه روی مصنوع اصلی یافت شد نشان دادند. با هم، این خطوط شواهد به وضوح این نتیجه را تایید می کند که مصنوع قلم ترکیه به عنوان سوزن خالکوبی استفاده شده است.

ماکت ابزار خالکوبی Bears Ears.
رابرت هابنر، دانشگاه مدیپول ایالتی واشنگتن
این مصنوع در ابتدا در حفاری در قلمرو ترکیه در دهه 1970 یافت شد. لایه بندی رسوبی مشخص و مشخص از کانساری که مصنوع در آن یافت شد، همراه با اشیاء آلی مرتبط مناسب برای قدمت رادیوکربن، به بیل‌کن‌ها این امکان را داد که قدمت ابزار را به حدود 100 سال بعد از میلاد برسانند. در این دوره، شواهد باستان‌شناسی نشان می‌دهد که جمعیت‌های بومی در یوتا به تدریج از جستجوی علوفه به‌عنوان وسیله‌ای برای امرار معاش به یک شیوه زندگی کشاورزی در حال گذار بودند. همراه با این گذار، نرخ زاد و ولد و سطح کلی جمعیت به نظر می رسد در حال افزایش بوده است.

خانه های باستانی پوئبلو در بنای یادبود ملی گوش خرس
گتی
گیلریث-براون و همکارانش خاطرنشان می کنند که این زمان انتقال ممکن است منجر به تغییر چشم انداز فرهنگی شود که در آن استفاده از نشانگرهای اجتماعی آشکار مانند سیستم های سیگنال دهی مبتنی بر خالکوبی احتمالاً به مذاکره در مورد روابط بین افراد کمک کرده و به شکل گیری کمک کرده است. هویت گروهی.»
به این معنا که نمادها نشانگرهای قدرتمند هویت شخصی و گروهی هستند. تحقیقات دقیقی که منجر به شناسایی این ابزار خالکوبی شد، دریچه ای قطعی را به روی فرضیات گمانه زنی تا کنون در مورد سنت های خالکوبی بومی باز می کند. با این کار اکنون می توانیم مطمئن باشیم که خالکوبی ها بخش بسیار واقعی زندگی ساکنان اولیه Bears Ears بودند.

سازه های ماسه سنگی در دره خدایان بخشی از بنای یادبود ملی گوش خرس ها در نزدیکی کلاه مکزیکی… [+] یوتا
گتی
دیوید اس. اندرسون من دکترای خود را دریافت کردم. در انسان شناسی از دانشگاه مدیپول تولین متخصص در باستان شناسی مایاهای باستان. تحقیقات من بر خاستگاه و توسعه سازمان‌های اجتماعی سیاسی پیچیده، نقش ورزش در فرهنگ و تعاملات فراوان بین گذشته باستان و دنیای مدرن متمرکز شده است. علاقه من به باستان شناسی ابتدا در جوانی با خواندن کتابی درباره تمدن گمشده مرموزی که باستان شناسان حرفه ای آنقدر تنگ نظر بودند به اوج رسید. همانطور که شروع به مطالعه باستان شناسی کردم، به سرعت متوجه شدم که این کتاب چقدر اشتباه است، اما این اشتیاق را برانگیخت تا بفهمم که چگونه ادعاهای شبه باستان شناسی در مواجهه با تحقیقات علمی باستان شناسی شکوفا می شود.”>

* استانداردهای تحریریه چاپ
* چاپ مجدد و مجوزها

توسط visitmag