سورگی مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تولید و برداشت ۵۹۴ تن ماهی گرم آبی و سرد آبی در ۸ ماه گذشته در استان خبر داد و افزود: در این مدت ۴۲ تن ماهی سردابی با ماهی ریزی ۷۷ هزار قطعه بچه ماهی در استخر‌های ذخیره آب تولید شده است.

او افزود: ۵۵۲ تن ماهی گرمابی نیز در این مدت تولید شده که این مقدار ماهی در ۷۶۳ استخر گرمابی دو منظوره پرورش یافته است.

سورگی زمان صید ماهی سردابی با توجه به نوع تغذیه ماهی را  پنج ماه اعلام کرد و ادامه داد: ماهی سردابی تولید شده در استان ماهی قزل آلا است.

به گفته مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم اکنون ۷ استخر فعال در استان پروش ماهی سردابی در استان را انجام می‌دهد.

source

توسط