صنعت ماشین: شركت آرین دیزل روند رو به رشد تولید ۱۴۰۲ را در آبان ماه نیز تکرار کرده تا در مجموع، به رُشد ۸۳ درصدی تولید در هشت ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه ۱۴۰۱ دست یابد.

source

توسط