نشست اندازه‌گیری بار میزبانی کشورها از مهاجرین خارجی با حضور محسن دودانگه، معاون اقتصادی سازمان ملی مهاجرت و هیاتی از وزارت کشور ، وزارت خارجه و بهداشت در ژنو آغاز شد.

در این نشست نظرات کشورهای مهاجر پذیر در ابعاد مختلف در حال بررسی است.

در این جلسه نماینده جمهوری اسلامی ایران با تشریح نیازهای حیاتی و اساسی مهاجرین و تاثیر آن بر اقتصاد و تاب آوری مردم و همچنین مدل ایران در نحوه محاسبه هزینه های حضور مهاجرین ، اذعان داشت ایران یکی از بزرگترین جوامع پناهنده و مهاجر در بین کشورهای جهان است و هزینه‌های آشکار و پنهان تحمیل شده و بار سنگین میزبانی بر کشور ایران در صورتی که کمک‌ها و همیاری‌ها و احساس مسئولیت از طرف جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی به ایران تعلق نیابد ادامه این روند قطعاً دچار تغییر رویکرد بنیادی خواهد شد و عدم تقسیم هزینه‌های میزبانی، کاهش آستانه تحمل و تاب‌آوری ایران را به دنبال خواهد داشت.

source

توسط