نبی: هیئت رئیسه درباره برکناری افشاریان تصمیم می‌گیرد – جهان خبری

source

توسط