پيرو اطلاعيه عرضه خودروهاي وارداتي در سامانه يكپارچه در آبان ماه سال 1402 به اطلاع متقاضيان حائز شرايط خريد خودروي چانگان 35+CS که در اسفندماه سال 1401 در سامانه مذکور نسبت به ثبت نام اوليه و خريد خودروي وارداتي اقدام نموده و در مهرماه سال جاري نسبت به انتخاب خودروي چانگان 55+CS اقدام نمودند مي رساند ، بر اساس اولويت بندي صورت گرفته توسط وزارت صمت و تعداد خودروي وارداتي ، امكان ثبت نام خودروي درخواستي بر اساس اولويت هاي اعلام شده جهت حائزين شرايط”با ارسال پيامک اطلاع رساني” مطابق شرح ذيل فراهم گرديده است. 


این بخشنامه از امروز چهارشنبه 10 آبان ماه 1402 فعال خواهد شد.

 


نام محصول

قیمت

زمان تحویل

چانگان CS35 تیپ 3

1.274.000.000

90 روز

source

توسط