پژو 207 دنده‌ای سقف شیشه ای

شرایط فروش ایران خودرو در فراخوان مرحله ۲۴ اولویت بندی سامانه یکپارچه خودرو برای خودروی پژو ۲۰۷ دنده‌ای سقف شیشه ای ارتقا یافته اعلام شد.

پژو ۲۰۷ دنده‌ای سقف شیشه ای ارتقا یافته

فقط متقاضیان که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت زمستان ۱۴۰۲ فروش فوری به این شرکت اعلام شده است می توانند در صورت تمایل دراین بخشنامه ثبت نام نمایند. در این پیش فروش قیمت خودرو غیرقطعی بوده و قیمت قطعی خودروها در زمان تحویل و بر اساس قیمت روز مشخص می شود . قیمت فعلی این خودرو در حال حاضر ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ تومان می باشد.متقاضیان می توانند از روز دوشنبه ۸ آبان ماه لغایت روز پنجشنبه ۱۸ آبان نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط فروش ایران خودرو - پژو 207 دنده‌ای سقف شیشه ای

آرشیو شرایط فروش ایران خودرو

تارا دنده‌ ای V1 پلاس – آبان ۱۴۰۲

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش اول اولویت زمستان ۱۴۰۲ فروش فوری (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند در صورت تمایل دراین بخشنامه ثبت نام نمایند. متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه ۳ آبان ماه لغایت روز شنبه ۱۳ آبان نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تارا دنده‌ ای V1 پلاس - آبان 1402

پژو پارس – مهر ۱۴۰۲

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت پاییز ۱۴۰۲فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.

متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه ۲۶ مهر لغایت روز شنبه ۶ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت پاییز 1402فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.

🔹متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه 26 مهر لغایت روز شنبه 6 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تارا دنده ای – مهر ۱۴۰۲

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت پاییز ۱۴۰۲فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.

مهلت تکمیل وجه برای این محصول ۱۰روز و موعد تحویل خودرو ۹۰ روز کاری می باشد.

تارا دنده ای  - مهر 1402 - فراخوان مرحله 23

پژو پارس سفارسی – مهر ۱۴۰۲

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت پاییز ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.

مهلت تکمیل وجه برای این محصول، ۱۰ روز در نظر گرفته شده است.

نام خودرو قیمت – تومان موعد تحویل
پارس سفارشی XU7 پلاس ۳۰۹.۵۴۵.۰۰۰ ۹۰ روز

تارا اتوماتیک – مهر ۱۴۰۲

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت پاییز و ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.

متقاضیان می توانند طی از روز دوشنبه ۱۷ مهرماه لغایت روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تارا اتوماتیک

تارا و هایما – مهر ۱۴۰۲

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت پاییز و زمستان ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.

متقاضیان می توانند طی مدت ۱۰ روز نسبت به واریز وجه اقدام نمایند

خودروهای تارا و هایما S7 طرح عادی
نام خودرو قیمت تومان موعد تحویل
تارا دستی ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ ۹۰ روزه
هایما S7 ۱,۰۰۸,۶۲۷,۰۰۰ ۹۰ روزه

پژو پارس – مهر ۱۴۰۲

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نمودند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویتهای پاییز ۱۴۰۲ به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده می توانند در این بخشنامه ثبت نام نمایند.متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ ۱۵مهرماه نسبت به ثبت نام و تکمیل وجه اقدام نمایند.

پژو پارس – شهریور ۱۴۰۲

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نمودند و اسامی ایشان به عنوان اولویتهای تابستان ۱۴۰۲ طرح عادی و جوانی به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو به آدرس : www.esale.ikco.ir اسامی آنها درج شده است می توانند در این بخشنامه ثبت نام نمایند.

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ ۲۱ شهریور به مدت ۱۰ روز نسبت به ثبت نام و تکمیل وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش ایران خودرو – مرداد ۱۴۰۲

به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگیهای مجاز میرساند نوزدهمین مرحله فراخوان اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو شرایط فروش فوق العاده شرکت  ایران خودرو صرفاً برای منتخبین بخش سوم اولویت های زمستان ۱۴۰۲ ، به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت زمستان ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.
متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ ۳۱ مرداد تا روز شنبه مورخ ۱۱ شهریور نسبت به ثبت نام و تکمیل وجه اقدام نمایند.

هایما – مرداد ۱۴۰۲

به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگیهای مجاز میرساند هجدهمین مرحله فراخوان اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو شرایط فروش فوق العاده (هایما اس۷) شرکت  ایران خودرو با موعد تحویل ۹۰ روزه صرفاً برای منتخبین بخش دوم اولویت های پاییز ۱۴۰۲ ، به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش دوم اولویت پاییز ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند. 

تارا اتوماتیک – مرداد ۱۴۰۲

به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگیهای مجاز میرساند هفدهمین مرحله فراخوان اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو شرایط فروش فوق العاده (فراخوان) برخی از محصولات ایران خودرو با موعد تحویل ۹۰ روزه صرفاً برای منتخبین بخش دوم اولویت های پاییز ۱۴۰۲ ، به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش دوم اولویت پاییز ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.

هایما – مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش اول اولویت پاییز ۱۴۰۲ به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده است.

موعد تحویل خودروها ۹۰ روزه بوده و زمان ثبت نام از روز دوشنبه ۲ مرداد تا روز پنجشنبه ۱۲ مرداد ادامه دارد.

شرایط فروش ایران خودرو – تیر ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگیهای مجاز میرساند چهاردهمین مرحله فراخوان اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو شرایط فروش فوق العاده (فراخوان) برخی از محصولات ایران خودرو با موعدتحویل ۹۰ روزه صرفاً برای منتخبین بخش سوم اولویت های تابستان ۱۴۰۲ و بخش اول اولویت های زمستان ۱۴۰۲ ، به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.
فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت پاییز ۱۴۰۲ و بخش اول اولویت زمستان ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.
زمان ثبت نام : از روز شنبه ۳۱ تیر تا روز چهارشنبه ۱۱ مرداد

شرایط فروش ایران خودرو – تیر ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگیهای مجاز میرساند چهاردهمین مرحله فراخوان اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو شرایط فروش فوق العاده (فراخوان) برخی از محصولات ایران خودرو با موعدتحویل ۹۰ روزه صرفاً برای منتخبین بخش سوم اولویت های تابستان ۱۴۰۲ و بخش اول اولویت های پاییز ۱۴۰۲ ، به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.
فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت تابستان ۱۴۰۲ و بخش اول اولویت پاییز ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.
زمان ثبت نام : از روز شنبه ۳۱ تیر تا روز چهارشنبه ۱۱ مرداد

شرایط فروش ایران خودرو – تیر ۱۴۰۲

به گزارش آخرین خودرو، به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگی های مجاز میرساند سیزدهمین مرحله فراخوان اولویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو شرایط فروش فوق العاده (فراخوان) برخی ازمحصولات ایران خودرو با موعد تحویل ۹۰ روزه صرفاً برای منتخبین بخش اول اولویت های پاییز ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش اول اولویت پاییز ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند. 

شرایط فروش ایران خودرو – تیر ۱۴۰۲

شرایط پیش فروش (فراخوان) برخی از محصولات شرکت ایران خودرو صرفأ جهت بخش سوم اولویت های پاییز ۱۴۰۲ با موعد تحویل آذر ۱۴۰۲ به شرح ذیل اعلام می گردد.

به گزارش آخرین خودرو، متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت های پاییز ۱۴۰۲ به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند. در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

source

توسط