Hope جزو افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی محسوب می‌شود و در گفت‌وگوهای روزمره بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای همین هم، یادگیری گرامر Hope برای هر زبان‌آموزی ضروری است. Hope در دسته افعال باقاعده انگلیسی قرار می‌گیرد و در زبان فارسی معمولا به معنی «امیدوار بودن» به کار می‌رود. از این فعل انگلیسی برای صحبت کردن درمورد اتفاقات محتملی استفاده می‌کنیم که امیدواریم یا دوست داریم که اتفاق بیفتند. منظور از اتفاقات محتمل وقایعی است که رخ دادن آن‌ها غیرممکن یا بعید نیست. در این مطلب از «مجله فرادرس» با بیانی ساده و به کمک مثال‌های متعدد با با تمام ساختارهای ممکن فعل Hope در جملات انگلیسی آشنا می‌شویم و نحوه منفی کردن این فعل را می‌آموزیم. همچنین، کاربرد فعل hope در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم و می‌آموزیم که با استفاده از گرامر hope می‌توانیم به زمان‌های آینده، حال یا گذشته اشاره کنیم؛ یعنی بیان کنیم که امیدواریم اتفاقی در آینده یا زمان حال رخ بدهد و یا اینکه امیدواری‌های گذشته خود را بازگو کنیم.

همچنین، به بررسی تفاوت معنایی فعل Hope و Wish خواهیم پرداخت و با عبارت‌های رایج با Hope مثل «I hope so» و «I hope not» آشنا خواهیم شد. به علاوه، کاربرد گرامر Hope را به طور ملموس در مکالمه‌ای انگلیسی همراه با ترجمه فارسی خواهیم دید. در انتهای مطلب نیز،‌ برای درک بهتر و سنجش نکات آموخته شده، تمرین‌های متنوعی برای شما ارائه کرده‌ایم.

ساختار گرامر Hope در انگلیسی

تا اینجای مطلب آموختیم که می‌توانیم از گرامر Hope برای اشاره به آینده، حال و گذشته استفاده کنیم. به عبارت دیگر، بیان کنیم که در آینده یا زمان حال دوست داریم چه اتفاقی بیفتد یا امیدواری‌های گذشته خود را بازگو کنیم. همچنین آموختیم که از گرامر Hope برای اشاره به آینده در گذشته نیز می‌توانیم استفاده کنیم.

قبل از این که به بررسی ساختار گرامر Hope بپردازیم، به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار آن‌ها در جملات بیشتر آشنا شوید.

I hope it doesn’t rain tomorrow.

امیدوارم فردا باران نبارد.

Thomas hopes that he passes his exam.

«توماس» امیدوار است که در امتحانش پذیرفته شود.

I hope to see you soon.

امیدوارم به زودی ببینمت.

They hope for a healthy baby.

آن‌ها امیدوارند بچه سالم باشد.

I hope you’re enjoying your vacation in Hawaii.

امیدوارم که در سفر «هاوایی» بهت خوش بگذرد.

تصویر گیاه کوچکی که در حال جوانه زدن است

He hoped for a quiet night after a stressful day at work.

او امیدوار بود بعد از یک روز پراسترس بتواند شب آرامی را داشته باشد.

She is hoping for a sunny day for her wedding day.

او امیدوار است که روز عروسی‌اش هوا آفتابی باشد.

I hope to become a doctor when I get older.

امیدوارم وقتی بزرگ‌تر شدم دکتر شوم.

Jack hopes to get a promotion at his work.

«جک» امیدوار است در کارش ارتقا بگیرد.

I was hoping to get to work on time.

امیدوار بودم بتوانم به موقع سرکار برسم.

They were hoping to get tickets for the concert, but they sold out quickly.

آن‌ها امیدوار بودند بتوانند برای کنسرت بلیت بگیرند اما بلیت‌ها به سرعت فروخته شدند.

به طور کلی Hope در یکی از سه ساختار زیر استفاده می‌شود که آن‌ها را همراه مثال در جدول زیر می‌بینیم.

ساختار کلی Hope
مثال ساختار
I hope that you find your dream job one day.
She hopes she gets the job.
Hope (+ that) + clause
I hope to win the race. Hope + to + infinitive
We’ve already got two boys so we’re hoping for a girl. Hope + for + noun

نکته اول: بعد از ساختار «Hope + to» از «مصدر بدون to» یا (infinitive) استفاده می‌کنیم. مصدر بدون to همان شکل ساده فعل است که قبل و بعد آن چیزی نمی‌آید. به عبارتی، فعل بعد از «hope to» هرگز صرف نمی‌شود و به شکل ساده می‌آید،‌ مانند مثال زیر:

I hope to hear from you soon.

امیدوارم به زودی با هم صحبت کنیم.

نکته دوم: بعد از Hope هرگز از Gerund استفاده نمی‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

I hope to talk to you soon.

I hope that I talk to you soon.

I hope talking to you soon.

امیدوارم که به زودی باهات صحبت کنم.

منفی کردن فعل Hope

در گرامر Hope خود فعل Hope را منفی نمی‌کنیم، بلکه فعل بعد از آن را به صورت منفی می‌نویسیم، مانند مثال زیر:

I hope that it doesn’t rain today. (درست)

I don’t hope that it rains. (نادرست)

امیدوارم امروز باران نبارد.

در ادامه مثال‌های بیشتری ارائه کرده‌ایم تا با نحوه کاربرد گرامر Hope در جملات منفی بیشتر آشنا شوید.

I hope I don’t miss the bus again this morning.

امیدوارم دوباره امروز اتوبوس را از دست ندهم.

Jane hopes her neighbor won’t play loud music at midnight.

«جین» امیدوار است که همسایه‌اش در نیمه‌شب موسیقی بلند پخش نکند.

We hoped the store wouldn’t run out of our favorite snack.

ما امیدوار بودیم که مغازه، خوراکی موردعلاقه‌مان را تمام نکند.

I was hoping you wouldn’t disappoint me this time.

امیدوار بودم که این بار ناامیدم نکنی.

تصویر یک دریم‌کچر یا کابوس‌گیر که از سقف اتاقی آویزان است

I hope my music is not bothering you.

امیدوارم موسیقی‌ام موجب آزار شما نباشد.

I hoped not to oversleep, but my alarm didn’t go off.

امیدوار بودم که خواب نمانم اما زنگ هشدار گوشی‌ام به صدا در نیامد.

He hopes not to forget their wedding anniversary this year.

او امیدوار بود که امسال سالگرد ازدواجشان را فراموش نکند.

She hopes he won’t fail her exam again.

او امیدوار است که دوباره در آزمونش مردود نشود.

I hope my phone’s battery doesn’t die before I get home.

امیدوارم قبل از اینکه به خانه برسم، باتری گوشی‌ام تمام نشود.

کاربرد Hope در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی از فعل Hope به معنای «امیدوار بودن» برای صحبت درمورد اتفاقاتی محتملی استفاده می‌کنیم که دوست داریم اتفاق بیفتند. این اتفاقات بعید یا ناممکن نیستند و می‌دانیم احتمال نسبتا زیادی وجود دارد که رخ بدهند. عمل امیدوار بودن می‌تواند مربوط به زمان آینده، حال یا گذشته باشند که در این بخش از آموزش، نحوه صرف فعل hope و فعل بعد از آن (فعل دوم جمله) را برای هر یک از آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

گرامر Hope برای اشاره به آینده

برای اشاره به اتفاق محتملی که امیدوار هستیم در آینده اتفاق بیفتد، فعل بعد از Hope (فعل دوم جمله) را در «زمان حال ساده» (Present Simple) یا «آینده ساده» (Future Simple) صرف می‌کنیم. از آنجایی که عمل «آرزو کردن» در زمان حال رخ می‌هد، خود فعل hope در زمان حال ساده یا «حال استمراری» (Present Continuous) صرف می‌کنیم.

برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

I hope that I pass the exam.

امیدوارم که در امتحان قبول شوم.

She hopes that her favorite café is open today.

او امیدوار است که کافه مورد علاقه‌اش امروز باز باشد.

We are hoping that you‘ll get home safely.

ما امیدواریم که تو سلامت به خانه برسی.

I hope that she‘ll come to the party tomorrow.

امیدوارم که او فردا به مهمانی بیاید.

I heard John is sick, I hope he gets well soon.

شنیدم «جان» مریض است، امیدوارم به زودی حالش خوب شود.

My parents are hoping that I get good grades in my exams.

پدر و مادرم امیدوارند که نمرات خوبی در امتحاناتم کسب کنم.

We hope she passes her driving test next week.

امیدواریم که هفته آینده او در آزمون رانندگی‌اش پذیرفته شود.

They hope their favorite team wins the game on Wednesday.

آن‌ها امیدوارند که چهارشنبه تیم‌ موردعلاقه‌شان بازی را ببرد.

The students hope the final test won’t be too difficult.

دانش‌آموزان امیدوارند که آزمون نهایی زیاد سخت نباشد.

نکته: در گرامر Hope استفاده از Present Simple برای صرف فعل دوم جمله رایج‌تر از Future Simple است.

I hope that we meet again. (رایج‌تر)

I hope that we’ll meet again. (کمتر رایج)

توصیر ستاره دنباله‌داری که از پنجره اتاقی پیدا است

گرامر برای اشاره به زمان حال

معمولا برای اشاره به اتفاق محتملی که امیدواریم هم‌اکنون در حال اتفاق باشد، معمولا فعل دوم جمله را با حال استمراری صرف می‌کنیم. همچنین، برای صرف خود فعل Hope می‌توانیم از زمان حال ساده یا حال استمراری استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

He is hoping that his friend is getting better.

او امیدوار هست که حال دوستش بهتر باشد.

I hope you‘re having a great time.

امیدوارم در حال سپری کردن اوقات خوشی باشی.

The chef is hoping that his costumers are enjoying their meal.

سرآشپز امیدوار است که مشتری‌هایش از غذا راضی باشند.

We hope that you are enjoying your meal.

امیدواریم که از غذایتان راضی باشید.

توجه داشته باشید که اگر فعل دوم جمله جزو «افعال حالتی انگلیسی» (Stative Verbs) باشد، فعل دوم را در زمان حال ساده صرف می‌کنیم. افعال حالتی (مثل be و understand و want و like) به توصیف یک حالت یا وضعیت می‌پردازند و صرف آن‌ها در زمان‌های استمراری در زبان انگلیسی اشتباه گرامری محسوب می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I hope you understand why I can’t spend more time with you right now.

امیدوارم درک کنی که چرا الان نمی‌توانم زمان بیشتری با تو بگذرانم.

We are hoping it‘s okay with you that we invited Justin to join us for dinner tonight.

امیدوارم مشکلی نداشته باشی که «جاستین» را هم دعوت کردیم تا برای شام به ما ملحق شود.

I hope that you like this gift.

امیدوارم که این هدیه را دوست داشته باشی.

Emily hopes we‘re not mad at her.

«امیلی» امیدوار است که ما از او عصبانی نباشیم.

گرامر Hope برای اشاره به گذشته

گاهی اتفاقی در زمان گذشته رخ داده است و ما از نتیجه آن بی‌خبریم، اما امیدواریم که طبق انتظارات ما پیش رفته باشد. در چنین مواردی در زبان انگلیسی، فعل بعد از Hope را در زمان «گذشته ساده» (Past Simple) صرف می‌کنیم. دقت داشته باشید که خود فعل Hope را در گذشته صرف نمی‌کنیم؛ زیرا عمل امیدوار بودن در زمان حال رخ می‌دهد، بنابراین آن را با حال ساده یا استمراری صرف می‌کنیم.

I hope you had fun with your friends.

امیدوارم با دوستانت بهت خوش گذشته باشد.

She is hoping her daughter passed the test.

او امیدوار است دخترش در آزمون پذیرفته شده باشد.

I hope I said the right thing.

امیدوارم حرف درستی زده باشم.

پنجره‌ای با گل‌های رنگارنگ روبه‌روی آن

نکته اول: بعد از Hope می‌توانیم از زمان «حال کامل» (Present Perfect) برای توصیف اتفاقی که ممکن است در گذشته انجام شده/نشده باشد استفاده کنم، مانند مثال‌های زیر:

I hope Ted hasn’t eaten all the cookies already.

امیدوارم «تد» تا الان تمام کلوچه‌ها را نخورده باشد.

***

He hopes that his favorite team hasn’t lost the game.

امیدواریم که تیم موردعلاقه ما نباخته باشد.

نکته دوم: در زبان انگلیسی برای بیان درخواست‌های مؤدبانه می‌توانیم فعل Hope در زمان گذشته استمراری صرف کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I was hoping you could lend me your notes for the session I missed.

اگر امکانش باشد می‌خواستم جزوه‌های جلسه‌ای که نبودم رو از شما بگیرم.

***

We were hoping you might be able to help us move the furniture this weekend.

می‌خواستیم اگر براتون مقدور هست این آخر هفته به ما کمک کنید که اسباب‌ و اثاثیه را جابه‌جا کنیم.

***

She was hoping you could attend the meeting instead of her.

او می‌خواست اگر امکانش هست شما به جای او در جلسه شرکت کنید.

گرامر Hope برای اشاره به آینده در گذشته

در این بخش از آموزش «مجله فرادرس» می‌خواهیم گرامر Hope را برای اشاره به زمان آینده در گذشته بررسی کنیم. اگر در گذشته امیدوار بوده باشیم که در مقطعی از آینده اتفاق خاصی بیفتد، در این صورت از ساختار زیر استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که در این ساختار اغلب آنچه امید به اتفاق افتادنش داشتیم اغلب رخ نداده است.

Subject 1+ hoped + subject 2 + would + Base Form of the Verb + (object)

به مثال‌های زیر توجه کنید.

He hoped that he would see Lucy at the meeting.

او امیدوار بود «لوسی» را در مهمانی ببیند.

They hoped it would stop raining so they could go for a hike.

آن‌ها امیدوار بودند باران بند بیاید تا بتوانند به کوه‌نوردی بروند.

I hoped the teacher would cancel the test.

واقعا امیدوار بودم که معلم امتحان را کنسل کند.

I hoped he would return my phone call soon.

امیدوارم او به زودی جواب تلفنم را بدهد.

We hoped the project would be completed on time.

ما امیدوار بودیم که پروژه به‌موقع تمام شود.

Anna and Jim hoped the restaurant would have a table available for their wedding anniversary dinner.

«آنا» و «جیم» امیدوار بودند که رستوران برای شامِ سالگرد ازدواجشان میز خالی داشته باشد.

نکته اول: برای اشاره به زمان آینده در گذشته، از ساختار «Subject + hoped + to + infinitive» نیز می‌توانیم استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

I hoped to become a doctor when I was a child.

از کودکی امیدوار بودم دکتر شوم.

تصویر شخصی که در حال قدم زدن در پارکی سرسبز است

همان‌طور که اشاره کردیم، این ساختار به اتفاقی اشاره می‌کند که در گذشته آرزو داشتیم در مقطعی از آینده اتفاق بیفتد، اما معمولا این اتفاق رخ نمی‌دهد. اگر بخواهیم بر شدت امیدوار بودن تأکید کنیم، hope را در Past Continuous نیز صرف می‌کنیم. توجه داشته باشید که در این صورت نیز همیشه از would استفاده می‌کنیم و فعل بعد از آن را نیز به شکل ساده می‌آوریم. به ساختار زیر دقت کنید.

 Subject 1+ was/were hoping + subject 2 + would + Base Form of the Verb + (object)

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

I was hoping you would call me.

امیدوار بودم با من تماس بگیری.

They were hoping the Wi-Fi signal would improve for the online class.

آن‌ها امیدوار بودند که سیگنال وای‌فای برای کلاس آنلاین‌شان قوی‌تر شود.

He was hoping his coffee would cool down so he could drink it sooner and go.

او دلش می‌خواست که قهوه‌اش زودتر خنک شود تا بتواند آن را زودتر بنوشد و برود.

همچنین اگر بخواهیم به طور قطع به عدم وقوع پیوستن این اتفاق اشاره کنیم، Hope را در زمان Past Perfect صرف می‌کنیم.

I had hoped you would pass the exam.

دلم می‌خواست که در امتحان قبول شوی.

She had hoped her alarm would wake her up, but it didn’t.

او امیدوار بود که زنگ هشدار گوشی‌اش او را بیدار کند اما این‌طور نشد.

نکته دوم: برای اشاره به آینده در گذشته می‌توانیم از یکی از ساختارهای «was/were + hoping + for + noun» یا «was/were hoping + to + infinitive» نیز استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

He was hoping for a promotion, so he was working really hard.

او در امید ارتقای شغلی بود، برای همین هم بسیار سخت کار می‌کرد.

***

We were hoping to finish our project soon, so we stayed up all night.

ما امیدوار بودیم که پروژه‌مان را به زودی به اتمام برسانیم، برای همین کل شب بیدار ماندیم.

تفاوت گرامر Hope و Wish

در نگاه اول فعل hope و wish بسیار شبیه به هم به‌ نظر می‌رسند، به همین علت هم بسیاری از زبان‌آموزان کاربرد این دو فعل را با هم اشتباه می‌گیرند. با این که Hope و Wish هر دو تمایل ما به رخ دادن اتفاق خاصی اشاره می‌کنند، هر کدام کاربرد متفاوتی دارند که در این بخش از مطلب «مجله فرادرس» به همراه مثال‌های متعدد این تفاوت‌ها را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

  • از Hope و Wish هر دو برای اشاره به اتفاقاتی استفاده می‌کنیم که دوست داریم اتفاق بیفتند. با این تفاوت که Hope برای بیان اتفاقات محتمل و واقع‌گرایانه اما Wish برای اتفاقات غیرممکن یا بسیار بعید استفاده می‌شود. در فارسی Hope را با فعل «امیدوار بودن» و Wish را «آرزو کردن» ترجمه می‌کنیم. همچنین Wish را به کمک «کاشکی» هم می‌توان ترجمه کرد:

I hope there is not much traffic today on the streets.

امیدوارم امروز زیاد در خیابان‌ها ترافیک نباشد.

***

I wish street traffic didn’t exist on the streets at all.

کاشکی اصلا ترافیک در خیابا‌ن‌ها وجود نداشت.

  • همچنین از Wish برای ابراز پشیمانی برای کاری که در گذشته آن را انجام داده‌ایم یا انجام نداده‌ایم نیز استفاده می‌کنیم اما Hope چنین کاربردی ندارد:

I wish I saved more of my money when I was younger.

ای کاش وقتی جوان‌تر بودم پول بیشتری جمع می‌کردم.

I wish I hadn’t yelled at her when I was angry.

ای کاش وقتی عصبانی بودم، سر او داد نمی‌زدم.

  • با وجود تفاوت‌های ذکر شده، گاهی از ساختار‌های «wish + to + infinitive» و «hope + to + infinitive» به طور مشترک به معنای «خواستار چیزی بودن» می‌توان استفاده کرد. در این کاربرد hope و wish هم‌معنای فعل want در انگلیسی هستند. دقت داشته باشید که infinitive همان مصدر بدون to در زبان انگلیسی است:

I wish to/hope to start a family one day.

دلم می‌خواهد یک روزی خانواده تشکیل بدهم.

if you hope to/wish to become a skilled musician, practice regularly.

اگر می‌‌خواهی موسیقی‌دان خبره‌ای شوی،‌ به طور منظم تمرین کن.

She wished to/hoped to become a lawyer since she was a child.

او از کودکی می‌خواست که وکیل بشود.

This course is designed for people who are wishing to/hoping to update their computer skills.

این دوره برای کسانی طراحی شده است که می‌خواهند مهارت‌های کامپیوتری خود را ارتقا دهند.

نکته: برای «آرزوی خیر کردن» از هر دو فعل hope و wish می‌توانیم استفاده کنیم، با این تفاوت که برای wish از ساختار «wish + direct object + indirect object» یا «wish + (that) + clause» اما برای hope تنها از ساختار «hope + (that) + clause» استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

I wish you a happy new year. (درست)

I wish that you have a happy new year. (درست)

I hope you have a happy new year. (درست)

I hope you a happy new year. (نادرست)

امیدوارم سال خوبی داشته باشی.

 

در ادامه مثال‌های بیشتری برای شما ارائه شده است تا با کاربرد فعل Wish در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I wish I could go back in time and change the past.

آرزو داشتم می‌توانستم زمان را به عقب برگردانم و گذشته را تغییر دهم.

He wished he could become invisible just for a day to see what it felt like.

او آرزو داشت تا فقط برای یک روز بتواند نامرئی شود تا ببنید چه حسی دارد.

I wish I was an alien.

آرزو داشتم آدم فضایی بودم.

I wish I had spent more time with him when he was still alive.

ای کاش وقتی او هنوز زنده بود، وقت بیشتری با او می‌گذراندم.

I wish I could read people’s minds and know what they’re thinking.

ای کاش می‌توانستم ذهن مردم را بخوانم و بفهمم به چه چیزی فکر می‌کنند.

She wished she could stay forever young and never grow old.

او آرزو داشت می‌توانست همیشه جوان بماند و هرگز پیر نشود.

تصویر یک چوب جادو

wish you weren’t going to tomorrow.

کاش قرار نبود فردا بروی.

 .I wish I had the opportunity to travel to every country in the world

ای کاش فرصت این را داشتم که به تمام کشورهای دنیا سفر کنم.

I wish I could speak ten languages.

آرزو داشتم می‌توانستم به ده زبان دنیا صحبت کنم.

He wished he was a Nobel Prize winner.

او آرزو داشت که یکی از برندگان جایزه «نوبل» بود.

عبارت‌های رایج با Hope

در این بخش از مطلب قصد داریم عبارات رایجی که Hope در آن‌ها به کار رفته است را بررسی کنیم.

عبارات I hope so و I hope not

«I hope so» و «I hope not» عبارات رایجی هستند که در مکالمات روزمره انگلیسی شنیده می‌شوند. از این دو عبارت در پاسخ به سوالات انگلیسی استفاده می‌شود. عبارت «I hope so» در فارسی به صورت «امیدوارم همین‌طور باشد» ترجمه می‌شود و برای نشان دادن تمایل به اتفاق افتادن چیزی استفاده می‌شود. در مقابل از عبارت «I hope not» که در زبان فارسی «امیدوارم این‌طور نباشد» ترجمه می‌شود، برای نشان دادن عدم تمایل به اتفاق افتادن چیزی استفاده می‌کنیم.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: Do you think you’ll get the job you interviewed for?
B: I hope so. I had a great interview and really want the position.

A: فکر می‌کنی که در شغلی که برای آن مصاحبه شدی، پذیرفته خواهی شد؟

B: امیدوارم همین‌طور باشد. مصاحبه خیلی خوبی داشتم و واقعا این شغل را می‌خواهم.

A: Do you think the professor will cancel class today?

B: I hope so, I could use some extra study time.

A: فکر می‌کنی استاد امروز کلاس را کنسل می‌کند؟

B: امیدوارم همین‌طور باشد. مقداری وقت اضافه برای مطالعه می‌تواند برایم مفید باشد.

A: Will there be a lot of traffic during our trip?

B: I hope not, let’s try to leave early to avoid it.

A: آیا در حین سفرمان ترافیک سنگین خواهد بود؟

B: امیدوارم این‌طور نباشد، بیا زود برویم تا از آن اجتناب کنیم.

A: Will our baby cry all night again?

B: I hope not, I’d like to get a good night’s sleep.

A: آیا بچه‌مان دوباره کل شب گریه خواهد کرد؟

B: امیدوارم این‌طور نباشد، دلم می‌خواهد شب خوب بخوابم.

عبارت in the hopes of

این عبارت در فارسی «به امیدِ اینکه…» یا «به هدفِ اینکه…» ترجمه می‌شود و زمانی از آن استفاده می‌کنیم که فردی کاری را به امید به دست آوردن هدف یا نتیجه‌ای خاص انجام می‌دهد. برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

I’m going to study hard tonight in the hopes of passing my exam tomorrow.

من امشب قصد دارم به امید این که فردا در امتحان قبول شوم، سخت مطالعه کنم.

Sarah is taking a cooking class in the hopes of becoming a better chef.

«سارا» در حال شرکت در یک کلاس آشپزی است،‌ به امید این که سرآشپز بهتری شود.

We’re saving money in the hopes of going on a vacation next year.

ما در حال پس‌انداز کردن هستیم، به هدف این که سال دیگر به مسافرت برویم.

نکته: عبارات in the hope that و with the hope that را نیز به همین معنا می‌توان به کار برد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I wrote her a heartfelt apology letter in the hope that she’d forgive me for my mistake.

به امید این که او من را بابت اشتباهم ببخشد، از صمیم قلب برایش یک نامه معذرت‌خواهی نوشتم.

***

She studied hard for the exam with the hope that she would get a good grade.

او به امید این که نمره خوبی بگیرد، سخت برای امتحان مطالعه کرد.

مکالمه با گرامر Hope

یکی از بهترین روش‌هایی که برای یادگیری نکات گرامری به زبان‌آموزان توصیه می‌شود، استفاده از نکات گرامری آموخته شده در مکالمات انگلیسی روزمره است. در واقع، زمانی این نکات برای ما جا می‌افتند که آن‌ها را در موقعیت‌هایی واقعی ببینیم و به کار ببریم. به همین دلیل، در این بخش از آموزش قصد داریم تا گرامر Hope را در مکالمه‌ای روزانه و کاربردی ببینیم. همچنین ترجمه این مکالمه را در ادامه می‌توانید بخوانید.

Emily: Thomas is there something specific that you hope will happen in your life?

Thomas: I hope that I find true happiness. I also hope to travel all around the world someday.

Emily: That sounds wonderful. What do you think you will do next year?

Thomas: I hope I will find a better job and start my own business. Last year, I hoped the same, and it didn’t happen, but this year feels different.

Emily: I see. Did you have any childhood dreams, Thomas?

Thomas: Yes, I hoped to become an astronaut when I was a kid, but my life took a different path.

Emily: That’s interesting. by the way, what were you doing last night around 8 p.m. when I called you?

Thomas: I was at the library. I hoped that studying late would help me finish my research paper on time, but it didn’t.

Emily: Good job. How about Lisa? Have you heard from her lately?

Thomas: Not yet, but I hope that she’s fine.

Emily: me too, I really miss her, I should give her a call sometime. Anyways, last week, you mentioned a meeting with your boss. How did it go?

Thomas: It went well. I was hoping that she would understand my ideas, and she did. She was even impressed by them.

Emily: That’s great to hear. Will you be able to make it to the party tonight?

Thomas: I’m not sure yet, but I hope so. It depends if I finish studying.

Emily: Okay. let me know. I hope for a great time at the party with all my friends. Look at the sky! the weather very is cloudy. Do you think it will rain tomorrow?

Thomas: I hope not. I have a picnic planned with some friends.

Emily: Yeah have some fun! recently you’ve been studying so hard.

Thomas: I’m studying in the hopes of getting a scholarship for my master’s degree in psychology.

Emily: I really hope you succeed.

Thomas: Thanks Emily. It was nice talking to you. hope to see you at the party.

امیلی: توماس چیز خاصی هست که آرزو داشته باشی تو زندگی‌ت اتفاق بیفته؟

توماس: آرزو می‌کنم که به خوشحالی واقعی دست پیدا کنم. همین‌طور آرزو دارم که یه روزی به دور دنیا سفر کنم.

امیلی: عالی به نظر می‌رسه. فکر می‌کنی سال دیگه چی کار می‌کنی؟

توماس: امیدوارم که شغل بهتری پیدا کنم و کسب‌وکار خودم را راه بیندازم. پارسال هم همین آرزو رو داشتم اما اتفاق نیفتاد، اما حس می‌کنم امسال متفاوته.

امیلی: متوجهم چی می‌گی. توماس توی دوران کودکی‌ت آرزویی داشتی؟

توماس: آره، وقتی بچه بودم آرزو داشتم که فضانورد بشم اما مسیر زندگی‌ام به سمت دیگه‌ای رفت.

امیلی: جالبه. راستی، دیشب ساعت ۸ شب که بهت زنگ می‌زدم چی کار می‌کردی؟

توماس: توی کتابخونه بودم. تصور می‌کردم که اگر تا دیروقت مطالعه کنم می‌تونم مقالم رو به موقع تموم کنم اما این‌طور نشد.

امیلی: خسته نباشی. «لیزا» چی؟ اخیرا خبری ازش داری؟

توماس: نه هنوز، امیدوارم حالش خوب باشه.

امیلی: منم همین‌طور، واقعا دلم براش تنگ شده، باید یه زنگی بهش بزنم. حالا بگذریم، گفتی هفته پیش با رئیست جلسه داشتی، چطور پیش رفت؟

توماس: خوب پیش رفت. واقعا دلم می‌خواست نظراتم رو درک کنه و همین هم شد. حتی تحت‌ تأثیر ایده‌هام قرار گرفت.

امیلی: خوشحالم که این رو می‌شنوم. امشب می‌رسی بیای مهمونی؟

توماس: هنوز مطمئن نیستم، اما امیدوارم که برسم بیام. بستگی داره بتونم درسم رو تموم کنم یا نه.

امیلی: باشه. بهم خبر بده. امیدوارم توی مهمونی با تمام دوستام کلی خوش بگذره. آسمون رو نگاه کن! هوا خیلی ابریه. فکر می‌کنی فردا بارون بگیره؟

توماس: امیدوارم این‌طور نباشه. با چندتا از دوستام برنامه پیک‌نیک داریم.

امیلی: آره بابا یکم خوش بگذرون! این اواخر همش داشتی سخت درس می‌خوندی.

توماس: دارم درس می‌خونم که بتونم مدرک کارشناسی ارشد بگیرم.

امیلی: واقعا امیدوارم موفق بشی.

توماس: مرسی امیلی. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. امیدوارم توی مهمونی ببینمت.

سوالات رایج درباره گرامر Hope

در ادامه تعدادی از پرسش‌‌های رایج در خصوص گرامر Hope را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کاربرد hope در گرامر انگلیسی چیست؟

به طور کلی از فعل hope برای اشاره به اتفاقات محتملی استفاده می‌کنیم که امیدواریم در آینده یا زمان حال اتفاق بیفتند. همچنین برای بازگو کردن اتفاقات محتملی که در گذشته امیدوار بودیم اتفاق بیفتند نیز از Hope می‌توانیم استفاده کنیم. منظور از اتفاقات محتمل اتفاقاتی است که رخ دادن آن‌ها غیرممکن، نامعقول یا بعید نباشد و شانس خوبی برای اتفاق افتادن داشته باشد.

تفاوت کاربرد hope و wish در زبان انگلیسی چیست؟

فعل Hope در زبان فارسی معمولا با فعل «امیدوار بودن» و Wish با فعل «آرزو کردن» ترجمه می‌شود. همچنین برای ترجمه Wish از «ای کاش» نیز استفاده می‌شود. با اینکه هر دو فعل تمایل ما برای رخ دادن یک اتفاق را نشان می‌دهند،‌ تفاوت اصلی این دو فعل با هم در این است که از فعل Hope برای اشاره به اتفاقاتی استفاده می‌کنیم که احتمال بالایی برای رخ دادن دارند اما از Wish برای اشاره به اتفاقات غیرممکن با بسیار بعید استفاده می‌کنیم. همچنین از فعل Wish می‌توان برای ابراز پشیمانی درمورد انجام یا عدم انجام کاری در گذشته نیز استفاده کرد، درحالی‌که Hope چنین کاربردی ندارد.

آیا می‌توان از فعل Wish و Hope به جای هم استفاده کرد؟

بله. در مواردی که ساختار‌های «hope + to + infinitive» و «wish + to + infinitive» به معنای «چیزی را خواستن» و مترادف فعل want باشد،‌ می‌توان به دلخواه از هر دو ساختار استفاده کرد. همچنین هر دو فعل را برای «آرزوی خیر کردن» می‌توان به کار برد.

ساختار جملات با فعل hope چگونه است؟

به طور کلی فعل hope را می‌توان در یکی از سه ساختار «hope + that + clause» و «hope + to + infinitive» و «hope + for» دید. همچنین، هرگز بلافاصله بعد از فعل Hope از gerund استفاده نمی‌کنیم.

کاربرد گرامر hoped + would چیست؟

در گرامر Hope، برای اشاره به آینده در گذشته از would استفاده می‌کنیم. به عبارتی، وقتی در گذشته امیدوار بودیم در مقطعی از آینده اتفاق خاصی بیفتد و معمولا هم این اتفاق رخ نداده است. برای مثال، فرض کنید می‌خواهیم بگوییم که «هفته پیش در مهمانی امیدوار بودم که تو را آنجا ببینم» یا «او همیشه در کودکی امیدوار بود که روزی ثروتمند شود.»

تمرین گرامر Hope

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Hope»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۵ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Complete the sentence: “I hope you ____ a wonderful birthday.

2. Complete the sentence: “We hope you ____ a fantastic year ahead.”

3. Which word best completes the following sentence: “They hope to see the world ____.”?

4. which of the following sentences correctly uses “hope” to express a desire for something to be happening right now with a static verb?

I hope you understand the situation.

I was hoping you would call me.

He hopes to have a great time at the party.

5. Which of the following sentences correctly uses “hoped” to express a desire in the past?

I hope for a bright future.

I was hoping if you could help me with my homework.

They hope for a successful outcome.

I hoped for good weather on my wedding day.

6. I ___ you have a great day.

7. Which of the following sentences correctly uses “was hoping to” to express a polite request?

we were hoping you could help provide us with some advice.

They were hoping to share their research with the team.

I was hoping to meet Jack at the meeting.

He was hoping the bus would arrive on time.

8. In the sentence “I ______ that he ______ come to the party,” which form of “hope” and “would” is used to refer to the future in the past?

9. Which of the following sentences correctly uses “hope” to make a negative statement?

I don’t hope to see him any time soon

I am not hoping you will fail

I hope you didn’t forget the keys.

10. In the sentence “He hopes to win the lottery one day,” which structure is used?

11. Which sentence uses the incorrect structure after “hope”?

She hopes to visit the museum tomorrow.

They hope going to the beach next weekend.

I hope to learn a new language soon.

12. In response to the statement “It might snow tomorrow,” which phrase would express the speaker’s disinterest in snowing.

“I’m in the hopes of snowing”

13. In the sentence “She worked overtime in the hopes of getting a promotion,” what does “in the hopes of” indicate?

Expressing a causal relationship

Expressing an intention or expectation

14. In the sentence “I hope I get that job,” what does “hope” indicate?

 A desire or expectation for a future event.

A regret about not getting the job.

A past event of getting the job.

15. In the sentence “She wishes she had studied harder for the exam,” what is the primary function of “wishes”?

 Expressing a desire for studying harder

Expressing a regret about not studying harder

Expressing an intention to study harder

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل Hope یا Wish پر کنید.

Q1: I ___ you have a great weekend!

جواب

Answer: I hope you have a great weekend!

Q2: I ___ you a happy birthday.

جواب

Answer: I wish you a happy birthday.

Q3: I ___ you have a happy birthday.

جواب

Answer: I hope you have a happy birthday.

Q4: I ____ to see you again soon.

جواب

Answer: I hope to see you again soon.

Q5: They ____ they could turn back time and change their decision.

جواب

Answer: They wish they could turn back time and change their decision.

Q6: “I’m sorry I can’t make it to your party,”

“That’s okay. I ____ you could come, but I understand.”

جواب

Answer: That’s okay. I wish you could come, but I understand

Q7: I ___ your dream comes true.

جواب

Answer: I hope your dream comes true.

Q8: I ___ I had studied for my exam, but it is too late now.

جواب

Answer: I wish I had studied for my exam, but it is too late now.

Q9:I ___ I was taller.

جواب

Answer: I wish I was taller.

Q10: I ___ you are having a great time.

جواب

Answer: I hope you are having a great time.

جمع‌بندی

در این مطلب با کاربرد گرامر Hope در زبان انگلیسی آشنا شدیم و آموختیم که Hope که در فارسی با فعل «امیدوار بودن» ترجمه می‌شود و برای اشاره به اتفاقاتی محتملی استفاده می‌شود که امیدواریم در زمان آینده یا حال اتفاق بیفتند. همچنین می‌توانیم با استفاده از گرامر Hope درمورد اتفاقاتی که در گذشته امیدواریم بودیم اتفاق بیفتند نیز صحبت کنیم. به علاوه، یاد گرفتیم که فعل Hope در سه ساختار کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به کمک مثال‌های متعدد با این ساختار‌ها آشنا شدیم و نحوه منفی کردن فعل Hope را نیز فرا گرفتیم.

در ادامه، تفاوت دو فعل Wish و Hope را مورد بررسی قرار دادیم و یاد گرفتیم که برخلاف Hope از Wish برای اشاره به اتفاقات غیرممکن و بسیار بعید استفاده می‌شود. همچنین، با عبارت‌های رایج با Hope مانند «I hope so» و «In the hopes of» آشنا شدیم. همچنین در بخش انتهایی مطلب، برای جا افتادن نکات آموخته شده، کاربرد گرامر Hope را در قالب یک مکالمه روزمره دیدم و در نهایت تمرین‌های مختلفی را برای شما ارائه کردیم تا به درک بهتر شما از مطلب کمک کنند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

source

توسط