صحبتهای مهدی تارتار سرمربی ملوان پس از دیدار با پرسپولیس را ببینید.
source

source

source

source

source

source

source

توسط