صدای بورس ـ زهرا رشوند؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه و طبق بررسی‌های صدای بورس، نمادهای معاملاتی حکشتی و غگرجی حجم مشکوک داشتند. همچنین نمادهای معاملاتی شلیا و وآرین که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند، حجم مشکوک داشتند.

نماد حکشتی در گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات، نماد غگرجی در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر قرار دارند.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳ آبان ۱۴۰۲همچنین نماد شلیا در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی، نماد وآرین در گروه سرمایه گذاری‌ها هستند.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳ آبان ۱۴۰۲حجم مشکوک به این معنا که حجم خرید یا فروش سهام مورد اشاره از روند عادی متفاوت بوده است.

source

توسط