به گزارش اخبار خودرو ، درحال‌حاضر سود بازرگانی دولت از واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و با عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد، ۲۸ درصد است. حال دولت تعرفه این بخش را به ۵۱ درصد رسانده است.

سود بازرگانی خودروهای با ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد نیز در شرایط فعلی ۶ و ۱۱ و ۱۶ درصد محاسبه می‌شود که در طرح جدید به ۲۸ درصد رسیده است.

در بخش خودروهای با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر (که عملا در شرایط فعلی اتفاق نمی‌افتد) سود بازرگانی دولت از یک و ۶ درصد به یک درصد رسیده است. در بخش خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی هم سود بازرگانی داخلی‌سازی کمتر از ۲۰ درصد از ۱۶ به ۵۱ درصد رسیده است.

همچنین ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد هم در این بخش از یک و ۶ و ۱۱ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافته است.

source

توسط