صدای بورس ـ زهرا رشوند؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه و طبق بررسی‌های صدای بورس، نمادهای معاملاتی بپاس، کوثر و زشگزا حجم مشکوک داشتند. همچنین نماد معاملاتی وکادو که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شود، حجم مشکوک داشت.

نمادهای بپاس و کوثر در گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی و نماد زشگزا در گروه زراعت و خدمات وابسته هستند.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۹ مهر ۱۴۰۲


همچنین نماد وکادو در گروه سرمایه‌گذاری‌ها قرار دارد.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۹ مهر ۱۴۰۲


حجم مشکوک به این معنا که حجم خرید یا فروش سهام مورد اشاره از روند عادی متفاوت بوده است.

source

توسط