به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسن‌پور امروز پنج‌شنبه در جلسه کارگروه واگذاری پروژه‌های شیلات مسائل و مشکلات سه مجتمع پرورش ماهی، اظهار داشت: بالغ بر ۴۷۴ میلیارد تومان طی سنوات اخیر در پروژه‌های زیرساختی استانی به‌صورت مشارکت عمومی – خصوصی بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) سرمایه بخش خصوصی شده است.

وی عنوان کرد: رویکرد مشارکتی در ساخت زیر ساخت‌های عمرانی و اقتصادی در همه حوزه‌ها از جمله زیرساخت‌های شیلات، ورزش، حفظ و بهره‌برداری ذخایر ارزشمند آب‌وخاک، محیط‌زیست و توسعه راه‌ها، بیمارستان‌ها و… مورد تأکید است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، ضمن اشاره به اینکه یکی از بهترین شیوه‌های ایجاد زیرساخت‌ها که کارایی، منابع، نوآوری و مدیریت بخش خصوصی را در کنار حاکمیت قرار دهد، گفت: رویکرد مشارکتی در ساخت زیر ساخت‌های عمرانی و اقتصادی در همه حوزه‌ها از جمله زیرساخت‌های شیلات، ورزش، حفظ و بهره‌برداری ذخایر ارزشمند آب‌وخاک، محیط‌زیست، توسعه راه‌ها و بیمارستان‌ها و… مورد تأکید است.

روانشاد، تصریح کرد: رفع مشکلات سرمایه‌گذاران که در حوزه مشارکت عمومی – خصوصی فعالیت دارند طبق ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه‌های مربوطه وظیفه ما است.

وی ادامه داد: مدیران ریسک‌پذیری که پروژه‌های خود را به روش‌های مختلف BOO، B0T و BOLT و … وارد حوزه مشارکت می‌کنند در ارزیابی‌های دولت امتیاز ویژه خواهند داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به اینکه در دولت، رویکرد به سمت مردم و جلب مشارکت در همه حوزه‌ها است و این موضوع در قوانین متعدد مجلس از جمله ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قانون بودجه ۱۴۰۲( تبصره ۴ و ۱۱) مورد تأیید است، بیان داشت: خوشبختانه رقم ۴۷۴ میلیارد تومان طی سنوات اخیر در پروژه‌های استانی به‌صورت مشارکت عمومی – خصوصی، سرمایه بخش خصوصی جذب کرده‌ایم که این رقم می‌تواند با اهتمام مدیران دستگاه‌های اجرایی بیش از این نیز باشد و رقم ۴۲۰ میلیارد تومان نیز در سال ۱۴۰۱ قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده است که طی سال‌های آتی به استان خواهد آمد.

source

توسط