به گزارش ایلنا، در این نشست، عباسعلی نوبخت، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گزارشی از برنامه‌های در دست اجرای این سازمان ارائه داد و بر اهمیت اجرای آن طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تاکید کرد.

نوبخت در این جلسه نقش رسانه‌ها را به عنوان نماینده افکار عمومی در تبیین این برنامه‌ها و معرفی نقش کاربردی منابع طبیعی در تثبیت امنیت غذایی پایدار کشور حائز اهمیت خواند و آن را جایگاهی استراتژیک برشمرد. رئیس سازمان منابع طبیعی همچنین با اعلام  برخی کمبودها در حوزه منابع طبیعی با حاضران این جلسه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در این دیدار چند تن از مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی، مدیرکل شورای اطلاع‌رسانی دولت و سردبیران و دبیران اقتصادی خبرگزاری‌های کشور حضور داشتند.

source

توسط