طرفداری | استقلال امروز توانست با یک گل از سد آلومینیوم اراک بگذرد و در این بازی استقلال در 20 دقیقه پایانی با ده نفر کار خود را ادامه داد و به همین دلیل بلاک دفاعی فشرده ای را ایجاد کرد و در طول این 20 دقیقه تنها موقعیت حساس بازی ری یک ارسال از سوی ایرالکویی ها بود که با ضربه رضا جبیره تیرک دروازه استقلال را لمس کرد. روی این صحنه ایمان سلیمی از حضور جبیره پشت سر خودش خبر ندارد و به راحتی توپ را رها می کند تا پس از رفع خطر روزبه چشمی به سمت سلیمی برود سر او دادو بیداد کند.

ایمان سلیمی به معنای واعی این روزها پاشنه آشیل استقلال است و عامل اصلی تنها شکست استقلال در این فصل هم بوده جایی که مقابل سپاهان مرتکب یک خطای هند عجیب و غریب شد و در هفته گذشته هم یک گل به خودی زد تا کلکسیون اشتباهاتش را کامل کند.

در همین صحنه چشمی به سمت سلیمی می رود و دلیل این اشتباه را از او می پرسد که او هم به یامگا اشاره می کند…

source

توسط